نیتِ خیر

 • Title: نیتِ خیر
 • Author: Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین
 • ISBN: 9786005193947
 • Page: 160
 • Format: Hardcover
 • 1394 .

  • ✓ نیتِ خیر || ☆ PDF Download by ↠ Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین
   160 Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین
  • thumbnail Title: ✓ نیتِ خیر || ☆ PDF Download by ↠ Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین
   Posted by:Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین
   Published :2019-03-16T12:48:05+00:00

  About “Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین

  • Friedrich Hölderlin بیژن الهی فریدریش هلدرلین

   Johann Christian Friedrich H lderlin was a major German lyric poet, commonly associated with the artistic movement known as Romanticism H lderlin was also an important thinker in the development of German Idealism, particularly his early association with and philosophical influence on his seminary roommates and fellow Swabians Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

  102 thoughts on “نیتِ خیر

  • کتاب از چهار بخش مهم تشکیل شده: 1) اشعار؛ 2) توضیحات؛ 3) بخشی از مقدمه ی اثر هایدگر در تفسیر هلدرلین؛و در نهایت 4) مقاله ای در باب زندگی و شعر هلدرلین از مایکل همبرگر. دو بخش آخر ترجمه ی عزیره عضدی است. خانم عضدی در عین حال مشاور آلمانی دان بیژن الهی در ترجمه ی این کتاب بوده استبدون ت [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *