Düşünce Tarihi

D nce Tarihi Bu yap t ilk yay mland nda Afet Muhteremo lu O uz Kaz m Atok vb gibi de erli yazarlarca Y l n Kitab olarak nitelenmi ti De erli sanat Suat Ta er de Ocak tarihli Milliyet gazetesinde yle

 • Title: Düşünce Tarihi
 • Author: Orhan Hançerlioğlu
 • ISBN: null
 • Page: 468
 • Format: Paperback
 • Bu yap t ilk yay mland nda 1963 Afet Muhteremo lu, O uz Kaz m Atok vb gibi de erli yazarlarca Y l n Kitab olarak nitelenmi ti.De erli sanat Suat Ta er de 29 Ocak 1982 tarihli Milliyet gazetesinde yle yazd D nce Tarihi adl o g zelim kitab n n Yeni Bask dan nce ba l kl notunda eme ine, al kanl na, verdi i yaptlar n yetkinli ine ve olgunlu una hayranl kBu yap t ilk yay mland nda 1963 Afet Muhteremo lu, O uz Kaz m Atok vb gibi de erli yazarlarca Y l n Kitab olarak nitelenmi ti.De erli sanat Suat Ta er de 29 Ocak 1982 tarihli Milliyet gazetesinde yle yazd D nce Tarihi adl o g zelim kitab n n Yeni Bask dan nce ba l kl notunda eme ine, al kanl na, verdi i yaptlar n yetkinli ine ve olgunlu una hayranl k duydu um Orhan Han erlio lu, renmek benim mutlulu umdur der Ayd n olanla olmayan , bu s z n terazinde tartabiliriz.

  • [PDF] ½ Unlimited ↠ Düşünce Tarihi : by Orhan Hançerlioğlu ↠
   468 Orhan Hançerlioğlu
  • thumbnail Title: [PDF] ½ Unlimited ↠ Düşünce Tarihi : by Orhan Hançerlioğlu ↠
   Posted by:Orhan Hançerlioğlu
   Published :2019-09-27T13:44:30+00:00

  About “Orhan Hançerlioğlu

  • Orhan Hançerlioğlu

   Roman yazar stanbul da do du i li Terakki Lisesi ni bitirdikten sonra stanbul Hukuk Fak ltesi nde okudu Ke an, Meri ve Karaisal da Kaymakaml k, stanbul da Bele diye M fetti li i, Emniyet ube M d rl , ehir Tiyatrolar M d rl , Otob s ve T nel letmeleri Hukuk M d rl yapt 1939 1974 1978 de emekli oldu Sanat hayat iirle ba lad Sonra hik ye ve roman t r ne d nd ad rvan dergisinin a t hik ye yar mas nda birin cilik kazand 1949 Romanlar nda genellikle b y k e hirlerde ya ayan insanlar n hayat n ve ac lar n anlatt Ha cimce b y k olmayan bu romanlardan sonra yazar tama men felsefe ile ilgili al malara y neldi Romanlar 1 Karanl k D nya 1951 , 2 B y k Bal klar 1952 , 3 Oyun, 1953 , 4 Ekilmemi Topraklar 1954 , 5 Ali 1955 , 6 Kutu inde Kutu 1956 , 7 Yedinci G n 1957 , 8 Vuran Deniz 1960 , 9 Ba ka D nyalar 1962 , iir kitab K v lc m 1936 Di er eserleri 1 Erdem A s ndan D nce Tarihi 1963 , 2 Mutluluk D ncesi 1965 , 3 Ba lang c ndan Bug ne Kadar zg rl k D ncesi 1966 4 Felsefe S zl 1967 , 5 D nce Tarihi 1970 , 6 Ekonomi S zl 1972 , 7 nan S zl 1975 , 8 Felsefe An siklopedisi Kavramlar ve Ak mlar 7 cilt, 1980 Yazar n B t n Romanlar iki cilt halinde yay mland 1981 Ali adl ro man ile TDK Edebiyat d l n kazand 1956.

  772 thoughts on “Düşünce Tarihi

  • Felsefe hakkında az çok bilgi sahibi olmadan bu kitap okunmaya kalkışılmamalıdır.Neden? Çünkü aşırı sübjektif yazılmış olduğundan rahatlıkla etki altında kalınabilir.Neredeyse tüm düşünce akımlarına,tüm felsefi görüşlere, eytişimsel özdekçilik (diyalektik materyalizm) penceresinden bakılmış.Bakılmakla kalmayıp, metafizik sürekli aşağılanmış.Ancak temeli bilenlere bu taraflı bakış tarzı,biraz komik bile gelebilir.Akılda kalıcı olması bakımınd [...]


  • Metafizik-e dayanan birçok felsefeyi aşağılayan, materyalist felsefeyi yalan yanlış göklere çıkaran, yazılmamasının daha iyi olduğunu düşündüğüm felsefeyi nasıl "anlamamamın" gerektiğinin anlatıldığı kitap.


  • Çok önemli ve faydalı kısımları olmasına rağmen materyalizm dışındaki tüm felsefeleri çok fazla küçümsemiş bazı noktalarda da kendisiyle çelişkiye düşmüş bir kitaptır. İslam'ı eleştirirken ayetlerin bazı yerlerini makaslayıp saptırmalar yapılmış , bazı yerlerde ise okuyucunun ayet zannetmesini(biz nasılsa bilmeyiz ya!) sağlayarak uydurma hadisleri gerçekmiş gibi yansıtmıştır. Dinleri mantıklı düzlemde eleştirmek yerine böyle ucuz yollara kaçması [...]


  • Düşünce tarihini okuyunca bir kez daha anladım ki kendi kanılarına bile inanmayacaksın , zamanla değişecek çünkü. Bir fikrin ardından gitmeyeceksin , tek doğrun olmayacak , körü körüne inanmayacaksın ; çok kesin şeyler söylüyorum kesin yargılara varmayalım deyip ama diyebileceklerim bu tarz şeyler. Eser bilgi ağırlıklı olsa da ben genel süreci anlamaya çalıştım yoksa o kadar düşünce akımını akılda tutmaya imkan yok.  • Referans bir kitap olmaktan ziyade yazarın çeşitli meseleler üzerine kaynaksız ve çoğu noktada bilimsel verilerin ötesine taşan yorumlarını barındıran denemelerinden oluşuyor.


  • Türk dilinde yazılmış en iyi kitap. Eğer yabancı dillere çevrilseydi dünya literatürünün en iyi kitabı olurdu.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *